Prohlížení " perly "

Jak získáte pravou perlu

Jak získáte pravou perlu

Velmi cenný šperk získáváme lovem mlžů, kteří perly vytvářejí mezi schránkou a pláštěm (kožním záhybem) kryjícím útroby měkkýše. Pro šperkařský průmysl jsou velmi cenné jasně růžové perly mořského plže křídlatce. Nejvýznamnějším producentem jsou mlži perlotvorky mořské obývající tropické až subtropické ...

Přečíst