Jak získáte pravou perlu

Velmi cenný šperk získáváme lovem mlžů, kteří perly vytvářejí mezi schránkou a pláštěm (kožním záhybem) kryjícím útroby měkkýše. Pro šperkařský průmysl jsou velmi cenné jasně růžové perly mořského plže křídlatce. Nejvýznamnějším producentem jsou mlži perlotvorky mořské obývající tropické až subtropické oblasti Tichého oceánu.

Přírodní perly

20141027105673587358Perly jsou zbarvené podobně jako perleťová vrstva na vnitřní straně schránky jejich stvořitele, bývají také různých velikostí i tvarů. Měkkýši je vytvářejí jen tehdy, pronikne-li mezi schránku a plášť cizorodý dráždivý předmět (zrnko písku, apod.). Měkkýš cizí objekt obalí tenkými vrstvičkami perleti, a tím vzniká volná perla. Mnohem častěji rodící se perla přilne k vnitřní vrstvě schránky měkkýše a stane se její součástí.

Umělé způsoby

nausnice-boccia-titanium-s-perlami-0535-01-w800-cfffPerly jsou však produkovány i uměle, dvě základní metody využívají reakci měkkýše na cizí předmět pod lasturou.
Metoda „seed“ spočívá ve vzniku perly z droboučkého úlomku schránky sladkovodního mlže, který se vloží pod lasturu perlotvorky a po dobu jednoho roku je vytvářená perla přenesena do jiného jedince. Tímto postupem se velmi často získávají perly neobvyklých rozměrů.
Druhý způsob umělého získávání perel je metoda „bead“, která spočívá ve vložení korálku, také vyřezaného z lastury sladkovodního mlže, zde naopak mezi plášť a schránku perlotvorky. Tento typ metody je rychlejší pro vznik tohoto šperku.

Jak ocenit perlu?

Každá perla se cení jinak, proto se posuzuje z několika hledisek, která utvoří konečnou cenu. Prvním hlediskem je její velikost, je naprosto samozřejmé, že čím větší perla je, tím je také dražší. Její cenu může výrazně snížit nedostatečná kvalita dalších parametrů.

Nejžádanějším tvarem je dokonalá kulatost, zde se posuzuje pravidelnost tvaru, u protáhlých perel pak především jejich symetričnost.
Perly nabízejí velmi pestrou a rozsáhlou škálu barev a jejich jemných barevných odstínů. Na barvě se hodnotí její rovnoměrné rozložení bez jinak zbarvených šmouh. Výjimkou jsou tahitské perly, které jako jediné mají přírodní černou barvu.
Dále se hodnotí povrch a intenzita lesku perly.

Pravé perlové šperky najdete i  naší nabídce na www.klenoty-buran.cz

Podobné příspěvky