Jak se těží diamanty

Samotná těžba diamantu je poměrně dlouhý a velmi náročný proces. Probíhá v extrémních hloubkách až 200 km pod zemským povrchem. Diamant vzniká vlivem sopečné činnosti, jeho mateřskou horninou je kimberlit, základním minerálem je olivín. Čím je delší doba chladnutí kimberlitů uvnitř sopečných vulkánů, tím jsou jeho krystaly větší.

V jihoafrických nalezištích diamantů jsou mateřskou horninou lamproity tmavě šedé barvy. Odtud také pochází názvy lamproitové či kimberlitové komíny, ze kterých se vytěží až několik tun horniny pro získání pouhých několika diamantů.  Těžba probíhá z tohoto kimberlitového komínu v povrchových dolech či v důlních chodbách. Kimberlit se získává odstřelováním, kopáním či lámáním, v místě zpracování se kropí vodou a následně je vystaven atmosférickým vlivům, díky nimž se rozpadá a z něj tak vypadávají právě diamantové krystaly.

large_largeNejvětší povrchový důl na světě pro těžbu diamantů se nachází v Bingham Canyon Mine v Utahu.

Putováním magmatu, erozí a posunu kimberlitové horniny docházelo k jejímu sesuvu do vodních toků a ploch, je to další způsob získávání diamantů povrchově – rýžováním. Diamanty jsou vysoce přilnavé k mastnotě, přilepí se tak na těžební žlaby potřené tukem, lze je tak snadno oddělit od náplavy usazenin a jiných hornin.

prsten-au-585-000-3-53gr-optima-diamant-op1091101-w800-cfffDocela novým způsobem těžby diamantů je podmořská těžba. Horizontální způsob k jejich získávání je pomocí podmořského bagru, který horninu třídí s pravděpodobným výskytem diamantů, kterou posílá na loď, kde je dále rozmělněn a odpad je vhazován zpět do moře. Vertikální způsob využívá k těžbě podmořské vrty. Nebo pomocí vakua je hornina vsáta stlačeným vzduchem do trubek.

V diamantových nalezištích se nachází pouze 1 – 2 karáty na tunu horniny. Karát je přitom definován jako pouhé 0,2 gramy hmotnosti čistého diamantu. Jak vidíte získat pravý diamant není vůbec snadné. O to víc jsou ceněny diamantové šperky, které vydrží věčně!

Luxusní šperky s diamanty najdete také v naší nabídce.

Podobné příspěvky